1

  

                                                                                                                                                                          


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruds Vedby Vandværk Blev etableret i 1935. Ombygget ca. 1960. Vandværket forsyner ca. 1000 forbrugerLæs Mere...

 MÅLERAFLÆSNING 2017/18

Alle der har fået udskiftet måler til den nye model, skal ikke aflæse måleren ved årsskiftet. Aflæsning bliver udført af vandværket.

Hvis du stadig har den gl. type måler, vil du få tilsendt et aflæsningskort, hvorefter du skal indberette målertallet som sædvanligt.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 


 Vi har nu fået analyseret vores vand, for de meget omtalte sprøjtemidler, Chloridazon-desphenyl og methyl-despenyl.

 

Der er ikke spor af ovennævnte stoffer i vandet.

 

 analyserapporter om vores vand kan ses på:

www.soroe.dk  under "drikkevand"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi er påbegyndt udskiftning af vores målere, til moderne elektroniske Hydrus- målere. Disse målere kan fjernaflæses og de viser bla. også hvis man har utætheder på sine vandinstallationer. 

vandmålerinst

 

 

 

Hvis du skal indstille en ny opvaskemaskine,    

så kan vi oplyse at værkets vand har en hårdhed på 16.

Læs mere........

 

 

 

  

                                                                 

 

INDBETALING  TIL VANDVÆRKET KAN SKE PÅ          KONTO NR:  9883 2000479

 

 

 

Kontakt os

Drift og teknik:

Formand

Dirch Glad
58 26 18 70
rvvandformand@gmail.com

Kontor-måleraflæsning-regnskab:

Kasserer

Morten Mortensen
30 74 76 80
rvvand@outlook.dk

LEDNINGSBRUD:

Kuno Døngart (Næstformand)

52 37 87 87