Vandværkets vand

Når du skal indstille din nye opvaskemaskine

eller dossere dit vaskepulver korrekt,

har du brug for at kende vandets hårdhed.

Vandværkets vand har en hårdhed på 16.

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand; et lille giver blødt vand.

Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader - ºdH - og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

ºdH

Karakteristik 
0 - 4 meget blødt
4 - 8 blødt
8 - 12 middelhårdt
12 - 18 temmelig hårdt
18 - 30 hårdt
over 30 meget hårdt

(1 ºdH = 17,86 PPM Amerikansk hårdhed - 1,25. Engelsk hårdhed - 1,78. Fransk hårdhed)

Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning, således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten). Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.
Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men den totale hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.


 Udskriv    Email
 
Image