1

  

                                                                                                                                                                          


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ruds Vedby Vandværk Blev etableret i 1935. Ombygget ca. 1960. Vandværket forsyner ca. 1000 forbrugerLæs Mere...

Takstblad for andelsselskabet Ruds Vedby Vandværk

 

Tilslutningsbidraget betales inden tilslutningen udføres Løbende vandafgift betales, når tilslutningen er udført
Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen

 

Du kan hente takstblad her.

 

 

 

Alle takster er eksklusive moms og øvrige statsafgifter.

 Ved for sen betaling tillægges gebyr. Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Vandafgift reguleres årligt efter budget Takstbladet vil blive reguleret efter vandværksforeningens prisindeks, når
vandværkets bestyrelse finder det nødvendigt. Indeks 1/10-2014: 107,19

 

 

 Anlægsbidrag består af:                       DRIFTSBIDRAG:  
Bidrag til hovedanlæg   Består af en afgift pr. m3 og en fast afgift  
Bidrag til forsyningsledning   Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig   kr. 200,00
Bidrag til stikledning   Afgift pr. m3   kr. 3,50

Statsafgift for ledningsført vand pr. m3.

  Statsafgift for ledningsført vand pr. m3.  kr. 6,53

  TILSLUTNINGSBIDRAG - RØRSTØRRELSE 32/40 MM:
Indenfor kloakområdet pr. boligenhed  

Udenfor kloakområdet pr. boligenhed:

Bidrag til hovedanlæg  kr 8000,00     Bidrag til hovedanlæg kr. 8000,00  
Bidrag til forsyningsledning   Bidrag til forsyningsledning Efter tilbud
       
       

 

Kontakt os

Drift og teknik:

Formand

Dirch Glad
58 26 18 70
rvvandformand@gmail.com

Kontor-måleraflæsning-regnskab:

Kasserer

Morten Mortensen
30 74 76 80
rvvand@outlook.dk

LEDNINGSBRUD:

Kuno Døngart (Næstformand)

51 42 45 42