Rapport AR-23-CG-23039590-01 vedr. Ruds-Vedby Vandværk - Slagelsevej 7, taphane

Ruds-Vedby Vandværk - 

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Farvetal, Pt 7,9 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet 0,12 FNU 0,05 DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Enterokokker < 1 CFU/100 ml 1 ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C 1 CFU/ml 1 ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) 0,023 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit 0,0016 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Sulfat (SO4) 91 mg/l 0,5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
Cyanid, total < 1 µg/l 1 DS/EN ISO 14403:2012
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 2,8 mg/l 0,1 DS/EN 1484
Aluminium (Al) 2,3 µg/l 0,2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Antimon (Sb) < 0.2 µg/l 0,2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bly (Pb) 0,088 µg/l 0,025 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Cadmium (Cd) < 0.003 µg/l 0,003 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Chrom (Cr) < 0.03 µg/l 0,03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) 0,064 µg/l 0,04 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) 0,01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES
Kobber (Cu) 7,1 µg/l 0,03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kviksølv (Hg) < 0.001 µg/l 0,001 EPA 245.7 CV-AFS
Mangan (Mn) < 0.002 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Selen (Se) < 0.05 µg/l 0,05 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Zink (Zn) 8,4 µg/l 0,3 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Acrylamid < 0.05 µg/l 0,05 M 0336 LC-MS/MS
Epichlorhydrin < 0.05 µg/l 0,05 ISO 15680 P&T-GC-MS
Benzen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Toluen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
o-Xylen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Fluoranthen < 0.005 µg/l 0,005 M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen < 0.005 µg/l 0,005 M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen < 0.005 µg/l 0,005 M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren < 0.003 µg/l 0,003 M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.005 µg/l 0,005 M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen < 0.005 µg/l 0,005 M 0250 GC-MS
PFBA (Perfluorbutansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFPeA (Perfluorpentansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxA (Perfluorhexansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFHpA (Perfluorheptansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOA (Perfluoroktansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFNA (Perfluornonansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
PFDA (Perfluordekansyre) <0.001 µg/l 0,001 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Sum PFAS # µg/l 0 DIN38407-42 mod. LC-MS/MS
Pentachlorphenol < 0.01 µg/l 0,01 M 0352 GC-MS
2,6-dichlorbenzosyre < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Alachlor ESA < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Aldrin < 0.01 µg/l 0,01 M 0352 GC-MS
Atrazin, 2-hydroxy- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desisopropyl- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, desphenyl- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Dieldrin < 0.01 µg/l 0,01 M 0352 GC-MS
Dimethachlor ESA (CGA 354742) < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Dimethachlor OA (CGA 50266) < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Heptachlor < 0.01 µg/l 0,01 M 0352 GC-MS
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) < 0.01 µg/l 0,01 M 0352 GC-MS
Metalaxyl CGA 108906 < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl CGA 62826 < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl-M < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metazachlor ESA < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metazachlor OA (479-4) < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino-diketo < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-diketo < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
N,N-dimethylsulfamid, DMS < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Propachlor ESA < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Vinylchlorid < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Dichlormethan < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1-dichlorethen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
trans-1,2-dichlorethen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2-trichlorethan < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1,2-tetrachlorethan < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2,2-tetrachlorethan < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlormethan (Chloroform) < 0.02 µg/l 0,02 ISO 15680 P&T-GC-MS
Methyl-tert-butylether (MTBE) < 0.05 µg/l 0,05 ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2,4-triazol < 0.01 µg/l 0,01 M 0336 LC-MS/MS
Trifluoreddikesyre, TFA 0,057 µg/l 0,05 M 0411 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning Ja    
DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
pH 7,8 pH   DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush Udført     DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur 17,8 °C   DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C 620 µS/cm 15 DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt Ingen      
Prøvens smag Normal