Ruds-Vedby Vandværk - Ledningsnet

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C 2 CFU/ml 1 ISO 6222:1999
Jern (Fe) 0,025 mg/l 0,01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning Ja   DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH 7,8 pH DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning efter flush Udført   DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Vandtemperatur 7,9 °C DS/EN ISO 19458:2006
Iltindhold 11 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814

Ruds-Vedby Vandværk -Afgang vandværk

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Farvetal, Pt 8,6 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C 41 CFU/ml 1 ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) 0,0052 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit < 0,001 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Jern (Fe) 0,039 mg/l 0,01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Mangan (Mn) < 0,002 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning Ja   DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH 7,9 pH DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning efter flush Udført   DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Vandtemperatur 7,8 °C DS/EN ISO 19458:2006
Iltindhold 10,9 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814