Ruds-Vedby Vandværk - Afgang vandværk 3/5/21 9:15

Ruds-Vedby Vandværk - 

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Farvetal, Pt 7,7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C 3 CFU/ml 1 ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) 0,014 mg/l 0,005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit < 0.001 mg/l 0,001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Jern (Fe) 0,017 mg/l 0,01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Mangan (Mn) < 0.002 mg/l 0,002 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning Ja    
DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
pH 7,8 pH   DS/EN ISO 10523
Prøvetagning efter flush Udført    
DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
Vandtemperatur 7,6 °C   DS/EN ISO 19458
Iltindhold 10,7 mg/l 0,1 DS/EN ISO 5814

 

Ruds-Vedby Vandværk Krogen 12 , taphane udhus

Ruds-Vedby Vandværk - 

Komponent Resultat Enhed DL Metode
Farvetal, Pt 7,9 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet 0,09 FNU 0,05 DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Escherichia coli < 1 MPN/100 ml 1 ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C 4 CFU/ml 1 ISO 6222:1999
Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0,01 SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning Ja    
DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
pH 7,8 pH   DS/EN ISO 10523
Prøvetagning uden flush Udført     DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur 11 °C   DS/EN ISO 19458
Ledningsevne ved 20°C 600 µS/cm 15 DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt Ingen      
Prøvens smag Normal