Resultatopgørelse for perioden 01-01-14 Til 31-12-14

 

For Ruds Vedby Vandværk

A.M.B.A.

4291, Ruds-Vedby

 

  Dette År Budget 2015
Omsætning  633.010,28  605.000 
Omkostninger    1.898.154,90    500.500
Dækningsbidrag I  1.265.144,62  104.500 
Lønninger 198.101,42 200.000
Dækningsbidrag II    1.463.246,03 -95.500
Administrtionsomkostninger     62.084,72  57.000
Kapacitetomkostninger ialt  62.084,72  57.000
Resultat før afskrivninger -1.525.330,75 -152.500
Afskrivninger  5.009,53  3.757
Resultat før renter  -1.530.340,64 -156.257
Financiering  99.585,73  80.300
Årets overskud -1.430.754,91 -75.957
Resultatopgørelse ialt -1.430.754,91 -75.957